Stěrkování podlahy nemůžete jen tak odbýt

24.09.2017

Nerovný povrch je nejčastějším problémem při renovaci staré podlahy. Tu povětšinou odstraníte a hle, naskytne se vám pohled na rozdrolený beton nebo podklad s nejrůznějšími trhlinami a nerovnostmi. Tyto neduhy je samozřejmě zapotřebí odstranit, nežli se pustíte do pokládky podlahy nové. Jakékoliv původní problémy se totiž mohou negativně promítnout na výsledném povrchu.

Abyste co nejrychleji a nejefektivněji srovnali nerovnosti podkladu, využijte nivelační hmotu. Speciální směs, která v kombinaci s vodou dosahuje vynikajících vlastností a je základem pro maximálně rovný povrch.

Správná nivelace podlahy

Rozhodně ve výše uvedeném příkladu zapomeňte na jakékoliv podlahové potěry a dejte přednost plnohodnotné samonivelační stěrce. Ta prezentuje jednozrnnou směs o hrubosti 0,6 až 1,2 milimetru. V závislosti na tom, k jakému účelu bude nivelace primárně sloužit, máte možnost narazit na trojí dělení.

  • Stěrky podkladní
  • Stěrky finální
  • Stěrky speciální

Ještě než vám přineseme bližší informace k samotnému stěrkování podlahy, je důležité zmínit, že nivelace nachází své upotřebení při aplikování v tloušťce minimálně 4 - 8 milimetrů, nikoliv méně. Dosahovat může hranice až 5 centimetrů.

Nepodceňujte kvalitní penetraci

Základem všeho je určitě důkladné vyčištění poškozeného podkladu. Na něj je třeba nanést penetrační nátěr fungující jako speciální pojící můstek mezi podlahou a nivelační stěrkou. V tomto směru je třeba spoléhat na doporučení výrobce.

Vzhledem k tomu, že samonivelační stěrka je rychle schnoucí směsí, je nutné provádět aplikaci dostatečně rychle, včetně jejího finálního a rovnoměrného rozprostření. V tom samozřejmě spočívá i přednost nivelace. Podlaha je rychle tvrdá, rovná a vy můžete následně pokládat finální podlahovou krytinu.

V jejím případě lze počítat s jistými odchylkami v rovinatosti.

  • Keramická dlažba, textilní materiály a PVC - odchylka cca 2 mm na 2 metry
  • Dřevo a laminát - odchylka cca 4 mm na 2 metry